Mỡ thực phẩm Interflon 2

 Ứng Dụng Mỡ thực phẩm Interflon 2

Sự lựa chọn tuyệt vời để bôi trơn các bộ phận máy trong môi trường thực phẩm, bao gồm vòng bi của máy chiết rót – đóng gói và đúc, máy trộn và máy ép, đường trượt và bánh răng và một loạt các ứng dụng khác.