Mỡ thực phẩm Interflon 000

Ứng Dụng Mỡ thực phẩm Interflon 000

Hoàn toàn phù hợp cho vô số ứng dụng trong các khu vực rửa nước cao trong các khu công nghiệp và môi trường thực phẩm. Nói cách khác: để bôi trơn Vòng bi, Xích, Thanh trượt và nhiều chi tiết máy chuyển động chậm đến trung bình khác, cả khi có- và không có hệ thống Bôi trơn Trung tâm.

Đồng thời, loại mỡ này hoàn toàn phù hợp để bôi trơn Hộp số ở những nơi cần hạ nhiệt độ, giảm rò rỉ hoặc tiêu thụ điện năng và kéo dài thời gian bảo dưỡng miễn phí.