Mỡ Bôi Trơn Interflon EP

Ứng Dụng Mỡ Bôi Trơn Interflon EP

ứng dụng bao gồm bôi trơn máy móc nói chung, bao gồm ổ trục của máy chiết rót, đóng gói và đúc, máy trộn và máy ép, đường trượt, bánh răng và khớp bi cũng như thiết bị nông nghiệp.