Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease HDS 2

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease HDS 2

Hộp số công nghiệp đi kèm (HDS 00)
Mở bánh răng (HDS 00)
Hệ thống bôi trơn mỡ trung tâm (HDS 00)
Vòng bi phần tử lăn và trơn tốc độ trung bình và chậm (HDS 2)
Các ứng dụng tải nặng và tải sốc (HDS 2)
Mối nối, liên kết và trang trình bày (HDS 2)
Hệ thống theo dõi trên cao (HDS 2)
CASSIDA GREASES HDS cũng có thể được sử dụng làm màng bảo vệ chống gỉ và làm chất giải phóng trên các miếng đệm và con dấu của nắp thùng.