Mỡ Bôi Trơn Làm Kín OKS 469

Thông số kỹ thuật Mỡ Bôi Trơn Làm Kín OKS 469

Nhiệt độ hoạt động: -25°C → + 150°C
Độ nhớt dầu gốc (40°C): 400 mm ²/s