Keo Dán Công Nghiệp 3M SP7533

Mô tả Keo Dán Công Nghiệp 3M SP7533

Màu sắc: Trắng.
Nhiệt độ tối thiểu: -40 °C
Khối lượng: 3 kg/can
Nhiệt độ tối đa: 93 °C