Keo Dán 3M Super Glue

Mô tả Keo Dán 3M Super Glue

Keo dán đa năng 3M Super Glue là chất keo khô nhanh, không chảy tràn được thiết kế cho nhiều loại bề mặt khác nhau. Sản phẩm rất thích hợp cho gỗ, kim loại, da, gốm, cao su, một số loại nhựa…