Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Mô tả Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Màu sắc: Xanh lam.
Độ nhớt keo: 4500cp.
Thời gian keo đạt 1000psi: 19 – 23 phút.
Thời gian bám dính tối đa: 24h.
Nhiệt độ lưu trữ thích hợp: 40c – 270c.