Keo Dán 2 Thành Phần 3M DP490

Mô tả Keo Dán 2 Thành Phần 3M DP490

Màu sắc: Đen.
Thời gian đạt độ cứng tiêu chuẩn: 4 – 6 giờ.
Thời gian keo sống: 1.5 giờ (Nhiệt độ phòng).
Nhiệt độ chịu được tối đa: 1200c.
Thể tích: 50ml.