Mỡ Thực Phẩm Interflon MP00

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Interflon MP00

ứng dụng bao gồm bôi trơn các bộ phận máy chuyển động chậm đến vừa phải như ổ trục, rãnh trượt và các bộ phận được bôi trơn bằng hệ thống bôi trơn trung tâm. Hơn hết, Interflon Grease MP00 có thể được sử dụng để bôi trơn hộp số, giảm nhiệt độ hộp số, ngăn ngừa và giảm rò rỉ và giảm tiêu thụ điện năng.