Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease GTX 0

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease GTX 0

Bôi trơn máy sấy hơi nước, động cơ điện, máy bơm, băng tải, máy trộn, bộ bánh răng và ổ trục
Vòng bi tốc độ thấp đến trung bình hoạt động trong điều kiện bất lợi
Các ứng dụng được tải nặng và bị sốc
Cũng có thể được sử dụng làm màng bảo vệ chống gỉ và
như tác nhân giải phóng trên các miếng đệm và con dấu của thùng đóng