Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease EPS 1

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease EPS 1

Hộp số công nghiệp đi kèm (EPS 00 | 1)
Hệ thống bôi trơn tự động, tập trung (EPS 00 | 1)
Vòng bi trơn và phần tử lăn (EPS 1)
Phần tử lăn và ổ trượt (EPS 2)
Mối nối, liên kết và trang trình bày (EPS 2)
Được đề xuất cho nhiều loại ứng dụng (EPS 2)
CASSIDA GREASES EPS cũng có thể được sử dụng làm màng bảo vệ chống gỉ và làm chất giải phóng trên các miếng đệm và con dấu của thùng đóng.
Khả năng tương thích của con dấu và sơn
Tương thích với các chất đàn hồi, miếng đệm, con dấu và sơn thường được sử dụng trong hệ thống bôi trơn máy thực phẩm.