Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida FM Grease HD 2

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida FM Grease HD 2

Được khuyến nghị sử dụng cho các máy móc cần thay dầu mỡ thường xuyên hoặc có tốc độ tiêu thụ sản phẩm cao
Vòng bi trơn và vòng bi lăn tốc độ chậm và trung bình
Các ứng dụng được tải nặng và bị sốc
Mối nối, liên kết và trang trình bày
Hệ thống theo dõi trên cao
Cũng có thể được sử dụng làm chất bảo vệ chống độc quyền fi lm và làm chất giải phóng trên miếng đệm và con dấu của nắp thùng