Mỡ Sinh Học Interflon MP2

Ứng Dụng Mỡ Sinh Học Interflon MP2

Dùng để bôi trơn thiết bị tại các nhà máy xử lý nước và hệ thống bơm nước, boong tàu, công trình thép và phương tiện vận tải hạng nặng cũng như máy móc lâm nghiệp, máy móc công trình công cộng, máy móc nông nghiệp, máy xúc, dây chuyền và cáp băng tải khí và nhiều các ứng dụng dầu mỡ khác có thể làm mất chất bôi trơn vào nước và đất.