Mỡ Rắp Láp Molykote P-40

Ứng Dụng Mỡ Rắp Láp Molykote P-40

Lắp ráp và kết nối ren, trục spline, lắp các ổ trục.
Bôi trơn liên tục cho: Các bộ phận khác nhau trong hệ thống phanh, trong thanh phanh, bu lông dẫn hướng
Trục của xe thương mại, cam và ổ trượt, Mở bánh răng
Ứng dụng hàng hải