Mỡ Chịu Nhiệt Mobil XHP 220

Ứng Dụng Mỡ Chịu Nhiệt Mobil XHP 220

Mỡ Chịu Nhiệt Mobil XHP 220 là loại mỡ mềm hơn, nhiệt độ cao được ExxonMobil khuyên dùng cho các hệ thống ứng dụng mỡ tập trung, bôi trơn bánh răng và những nơi mà khả năng bơm ở nhiệt độ cực lạnh là quan trọng.