Mỡ Chịu Nhiệt Fuchs Gleitmo 591

Ứng Dụng Mỡ Chịu Nhiệt Fuchs Gleitmo 591

Do tính ổn định nhiệt cao, GLEITMO 591 đặc biệt thích hợp để bôi trơn các ổ lăn và ổ lăn tốc độ cao, nhiệt độ cao, để bôi trơn vĩnh viễn các khu vực chịu nhiệt độ cao và môi trường xâm thực, chẳng hạn như ổ trục tốc độ cao ở nhiệt độ cao nhiệt độ, quạt, động cơ điện, xích băng tải, vòng bi ly tâm và vòng bi khung stenter trong ngành dệt may.