Mỡ Bôi Trơn Thực Phẩm Interflon S1/2

Ứng dụng Mỡ Bôi Trơn Thực Phẩm Interflon S1/2

Được pha chế đặc biệt để bôi trơn các ổ trục, trục, xích chuyển động chậm đến trung bình, đường trượt và bánh răng mở có hoặc không tiếp xúc với EPDM.