Dầu Máy Nén Khí Interflon Lube PN46

Ứng Dụng Dầu Máy Nén Khí Interflon Lube PN46

Đối với máy nén, hệ thống khí nén và các công cụ vận hành bằng khí nén chịu tải trọng cao, bụi bẩn, nước và ăn mòn hoặc cần bảo dưỡng quá thường xuyên.