Dầu Chống Rỉ Sét Interflon Lube TF

Ứng Dụng Dầu Chống Rỉ Sét Interflon Lube TF

Chống ẩm ướt, làm sạch, thay thế độ ẩm, phá vỡ cặn bẩn và thâm nhập ngay cả vào những khu vực khó tiếp cận nhất. Làm lỏng các bộ phận bị giữ lại, rỉ sét và đông cứng, đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn và hình thành rỉ sét và các chất ăn mòn khác.