Dầu Bôi Trơn Hộp Số Interflon Fin

Ứng Dụng Dầu Bôi Trơn Hộp Số Interflon Fin

Cải thiện hiệu suất bằng cách thêm 3-6% vào dầu trong Hộp số, Truyền động cuối cùng, Hộp số tay, Bộ vi sai, PTO, Hộp số, Hộp số tuần tự, Hộp số tuần tự, v.v.

Sử dụng công nghiệp nặng
Đối với sử dụng công nghiệp, hãy kiểm tra Interflon Finnoly T 251 dầu hiệu suất cao cho các Bộ truyền động bánh răng kèm theo, giúp giảm mài mòn, nhiệt độ dầu và tiêu thụ điện năng.