Dầu Bôi Trơn Bánh Răng Interflon Finnoly T251

Ứng Dụng Dầu Bôi Trơn Bánh Răng Interflon Finnoly T251

Đối với hầu hết các Bộ truyền động, Bộ giảm tốc, Hộp số hành tinh và Bộ truyền động bánh răng đi kèm công nghiệp được sử dụng trong các hoạt động điển hình của nhà máy, cũng như Máy nén cánh gạt và Bánh xe Worm.