Bình Xịt Bôi Trơn Molykote MKL-N

Ứng Dụng Bình Xịt Bôi Trơn Molykote MKL-N

Được sử dụng để bôi trơn dây chuyền.