Mỡ Thực Phẩm Interflon LT2

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Interflon LT2

Sự lựa chọn tuyệt vời để bôi trơn Vòng bi, Xích, Thanh trượt và nhiều Bộ phận máy khác tiếp xúc với ngoài trời hoặc được sử dụng trong môi trường công nghiệp và thực phẩm, nơi có nhiệt độ cực thấp, loại trừ việc sử dụng mỡ bôi trơn thông thường.