Mỡ Bôi Trơn Van Molykote 3452

Ứng Dụng Mỡ Bôi Trơn Van Molykote 3452

Lý tưởng để sử dụng trên: Van, Phớt và máy bơm cơ khí, Bóng và khớp nối, Vòng bi, Cánh tay tải tàu và thiết bị chứa chân không