Mỡ Bò Chịu Nhiệt Mobil XHP 222

Ứng Dụng Mỡ Bò Chịu Nhiệt Mobil XHP 222

Mỡ Bò Chịu Nhiệt Mobil XHP 222 được Exxon Mobil khuyên dùng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải, các thành phần khung gầm và thiết bị nông nghiệp. Công thức dính của nó lưu lại trong các ứng dụng lâu hơn.