Keo Dán 3M PR100

Mô tả Keo Dán 3M PR100

Màu sắc: Trong suốt.
Phạm vi nhiệt độ sử dụng: -530c – 830c
Độ nhớt: 70 – 110cp.
Khối lượng tịnh: 20g.
Thời gian kết dính: 40 giây.