Băng Keo 2 Mặt 3M 9495LE

Mô tả Băng Keo 2 Mặt 3M 9495LE

Độ dày: 0.117mm.
Độ dài: 55m.
Chiều rộng: Gia công theo yêu cầu.
Nhiệt độ tối đa chịu được (phút, giờ):1490c.
Nhiệt độ tối đa chịu được (ngày, tuần): 930c.