Bảng Báo Giá Bu Lông Inox 304

Bu Lông Ốc Vít

Bảng Báo Giá Bu Lông Inox 304

Mô Tả Sản Phẩm

Bảng báo giá dưới đây cung cấp chi tiết về các loại bu lông inox 304, bao gồm một bộ sản phẩm với các kích thước khác nhau. Mỗi bộ bao gồm 01 bu lông, 01 ecu và 01 long đen phẳng.

Bảng Báo Giá Bu Lông Inox 304

STT Tên Sản Phẩm Đơn Vị Số Lượng Đơn Giá (VNĐ)
1 Bu lông inox 304 M6x16 Bộ 1 900
2 Bu lông inox 304 M6x20 Bộ 1 1,000
3 Bu lông inox 304 M6x25 Bộ 1 1,100
4 Bu lông inox 304 M6x30 Bộ 1 1,200
5 Bu lông inox 304 M6x40 Bộ 1 1,500
6 Bu lông inox 304 M6x50 Bộ 1 1,800
7 Bu lông inox 304 M6x60 Bộ 1 2,000
8 Bu lông inox 304 M6x80 Bộ 1 3,100
9 Bu lông inox 304 M8x16 Bộ 1 1,700
10 Bu lông inox 304 M8x20 Bộ 1 1,700
11 Bu lông inox 304 M8x25 Bộ 1 1,800
12 Bu lông inox 304 M8x30 Bộ 1 2,000
13 Bu lông inox 304 M8x40 Bộ 1 2,300
14 Bu lông inox 304 M8x50 Bộ 1 2,500
15 Bu lông inox 304 M8x60 Bộ 1 2,800
16 Bu lông inox 304 M8x70 Bộ 1 3,200
17 Bu lông inox 304 M8x80 Bộ 1 3,600
18 Bu lông inox 304 M8x100 Bộ 1 4,100
19 Bu lông inox 304 M10x20 Bộ 1 3,300
20 Bu lông inox 304 M10x30 Bộ 1 3,700
21 Bu lông inox 304 M10x40 Bộ 1 4,100
22 Bu lông inox 304 M10x50 Bộ 1 4,600
23 Bu lông inox 304 M10x60 Bộ 1 5,100
24 Bu lông inox 304 M10x70 Bộ 1 5,700
25 Bu lông inox 304 M10x80 Bộ 1 6,000
26 Bu lông inox 304 M10x90 Bộ 1 7,100
27 Bu lông inox 304 M10x100 Bộ 1 7,300
28 Bu lông inox 304 M12x30 Bộ 1 5,400
29 Bu lông inox 304 M12x40 Bộ 1 6,000
30 Bu lông inox 304 M12x50 Bộ 1 6,800
31 Bu lông inox 304 M12x60 Bộ 1 7,400
32 Bu lông inox 304 M12x70 Bộ 1 8,500
33 Bu lông inox 304 M12x80 Bộ 1 8,800
34 Bu lông inox 304 M12x100 Bộ 1 10,300
35 Bu lông inox 304 M14x30 Bộ 1 9,300
36 Bu lông inox 304 M14x40 Bộ 1 9,900
37 Bu lông inox 304 M14x50 Bộ 1 11,000
38 Bu lông inox 304 M14x60 Bộ 1 12,300
39 Bu lông inox 304 M14x70 Bộ 1 13,300
40 Bu lông inox 304 M14x80 Bộ 1 14,100
41 Bu lông inox 304 M14x100 Bộ 1 16,600
42 Bu lông inox 304 M16x30 Bộ 1 11,700
43 Bu lông inox 304 M16x40 Bộ 1 11,800
44 Bu lông inox 304 M16x50 Bộ 1 13,000
45 Bu lông inox 304 M16x60 Bộ 1 14,300
46 Bu lông inox 304 M16x70 Bộ 1 15,400
47 Bu lông inox 304 M16x80 Bộ 1 16,700
48 Bu lông inox 304 M16x90 Bộ 1 17,800
49 Bu lông inox 304 M16x100 Bộ 1 19,700
50 Bu lông inox 304 M18x40 Bộ 1 18,500
51 Bu lông inox 304 M18x50 Bộ 1 20,200
52 Bu lông inox 304 M18x60 Bộ 1 22,000
53 Bu lông inox 304 M18x70 Bộ 1 23,600
54 Bu lông inox 304 M18x80 Bộ 1 25,300
55 Bu lông inox 304 M18x100 Bộ 1 28,700
56 Bu lông inox 304 M20x40 Bộ 1 22,400
57 Bu lông inox 304 M20x50 Bộ 1 24,200
58 Bu lông inox 304 M20x60 Bộ 1 26,300
59 Bu lông inox 304 M20x70 Bộ 1 28,200
60 Bu lông inox 304 M20x80 Bộ 1 30,200
61 Bu lông inox 304 M20x90 Bộ 1 33,700
62 Bu lông inox 304 M20x100 Bộ 1 34,900
63 Bu lông inox 304 M22x60 Bộ 1 34,600
64 Bu lông inox 304 M22x70 Bộ 1 37,000