Mỡ Chịu Nhiệt Molykote P-37

Ứng Dụng Mỡ Chịu Nhiệt Molykote P-37

Ngăn chặn sự co lại của vít được sử dụng ở nhiệt độ cao.
Được nhiều nhà sản xuất chấp thuận sử dụng cho các vít định vị dùng trong tuabin nhà máy điện và các nhà sản xuất khớp nối van hơi.